Görme Engelliler

2013 SBS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 

2013-SBS sonuçları 12 Temmuz 2013 tarihinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Sonuçlar;

 

http://www.meb.gov.tr

 

ile

 

http://oges.meb.gov.tr

 

internet adreslerinde yayımlanacaktır.

 

Öğrencinin sınav sonuç bilgileri kayıt hakkı kazandığı okulun ekranından da izlenebilecektir. Bu sebeple kayıt sırasında öğrenciden ayrıca sonuç belgesi talep edilmeyecektir. Öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri velinin talep etmesi durumunda yukarıda belirtilen internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye/veliye verecektir.